OP ZOEK NAAR HET MOMENTUM

WILLEKEURIGE SNAPSHOTS
VASTGELEGD IN EEN ONTHECHT TIJDSMOMENT

Om het gevoel van spontane inspiratie te ervaren, stelde ik mijzelf de uitdaging om zonder vooroordelen te werken. Door me te richten op de directe impuls kwam ik in aanraking met de onbewuste scheppingsdaad. Het bleek de manier te zijn om mijn esthetische en emotionele belevingswereld in het momentum te visualiseren.
Uiteindelijk kon ik flux en beweging zichtbaar maken in willekeurige momentopnames. In deze kunstvorm vond ik een fragiele balans tussen controle en toeval, tussen het verlangen om te weten wat ik deed en wat ik niet deed. Improviserend als een jazzmuzikant, kon ik 'in het moment' zitten en toch een beeld creëren dat compleet en afgewerkt is.

Detail Art tile - black

In de ogen van de toeschouwer is kunst maken een complex proces dat inherent tweeledig is. Het kunstwerk heeft een dubbel leven, het ene in het proces van de kunstenaar en het andere in de reactie van de toeschouwer. Ook al zijn er gelijkenissen in de fysiologische manier waarop we prikkels zien en ervaren, toch is perceptie individueel en zeer subjectief.

Detail Art tile - brown

Ik genereer een ritmische beeldtaal zonder de syntaxis van een voorgeschreven vorm. Hierdoor begeef ik me in een utopisch territorium waarin ik de fluïditeit van tijd en ruimte verken. Ik nodig je uit om mijn virtuele wereld te betreden en te ontdekken.

Mijn artwork bestaat uit schilderijen, keramische tegels, tekeningen en werk op canvasboard.

Detail Art tile nr.1 - Red
Detail Art tile nr.2 - Green
Detail Art tile nr.3 - Blue